Slovníček

Kódování webových stránek

Kódování je činnost, při které kodér převede grafický návrh webu do HTML souborů a přidá k nim styly ve formátu CSS. Pro statické stránky kódování postačuje k tomu, aby webové stránky mohly na internetu fungovat. U interaktivních stránek je potřeba ještě programování.

Šablona
webové stránky

Šablona je HTML stránka, vytvořená kódováním. Buď se naplní obsahem a ihned vystaví na internetu jako vaše webové stránky, nebo se dále postoupí programátorům.

PSD

Formát souboru, který se vytváří v grafickém programu Adobe Photoshop. V tomto formátu se standardně dodávají grafické návrhy, které pak přechází kodérům k dalšímu zpracování. Kodér si ze souboru vezme grafické prvky potřebné k realizaci šablon.

(X)HTML

HTML je značkovací jazyk, prostřednictvím jehož značek (tagů) se tvoří webové stránky. XHTML je novější formou HTML založenou na technologii XML. Příliš se od HTML neliší, jen jsou stanoveny některé další zásady tvorby webu.

CSS

CSS, neboli kaskádové styly, slouží k vytvoření vzhledu webové stránky. Pomocí nich se stanoví rozvržení stránky, typy a velikosti písma, barvy a další. HTML stránka totiž určuje pouze obsah, který má být na webu, a ne již jak má vypadat.

Validita

Validní kód je takový, který odpovídá některé zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Je to web, který neobsahuje žádné chyby v syntaxi podle zvolené specifikace jazyka.

SEO

Jedná se o optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. Spočívá to ve vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby stránka získala ve výsledku hledání ve vyhledávačích co nejvyšší pozici na daná klíčová slova.

Použitelnost

Použitelnost webových stránek vyjadřuje, jak snadno se uživatelé na stránkách orientují, jak rychle najdou požadované informace a jak se na webu cítí. Použitelná stránka zvyšuje spokojenost uživatelů a tím i šanci na úspěch celé webové prezentace.

Přístupnost

Přístupnost znamená takovou funkčnost stránek, která neklade svým uživatelům překážky v jejím používání. Jedná se jednak o handicapované uživatele se zrakovým, pohybovým nebo jiným postižením, ale také i o uživatele co používají nějaký alternativní software nebo hardware (např. mobilní telefon). Podle některých studií takovýto lidé tvoří nemalé procento. Důležitým faktem je, že i vyhledávače patří ke "slepým" uživatelům.

Sémantika

Pokud validita kódu znamená psát web bez chyb, tak sémantika znamená nedělat stylistické chyby. Zjednodušeně řečeno, je třeba používat správné značky pro účel, k jakému slouží neboli dodržování významu jednotlivých značek. Pokud například chceme mít na webu nadpis, měli bychom použít značku, která vyjadřuje, že se jedná o nadpis. Pro zvýšení sémantiky na webu je možné použít např. mikroformáty.

Mikroformáty

Člověk, když se podívá např. na kontaktní údaje na webu, tak ví, že se jedná o kontaktní údaje, ale pro vyhledávacího robota jsou informace bez významu. Mikroformáty jsou malé sady pravidel, které slouží k tomu, aby sdělily stroji (vyhledávacímu robotovi, hlasové čtečce..), co která informace na webu znamená.

JavaScript, jQuery

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk. Nyní se zpravidla používá jako jazyk pro webové stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků atp.
jQuery je jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších JavaScriptových frameworků, pomocí kterého mohou vývojáři tvořit JavaScriptové aplikace rychle a pohodlně.

Smarty

Smarty je šablonovací systém pro webové aplikace programované v PHP, který umožňuje oddělení aplikační (kód PHP) a zobrazovací (HTML) logiky. Je to vhodné především u větších projektů, kdy programátor a kodér není jedna osoba. Nemohou si tak vzájemně zasahovat do své práce.

XML

XML je rozšiřitelný značkovací jazyk, pomocí něhož lze vytvářet další jazyky. Např. XHTML je kombinací jazyka XML a HTML. XML neobsahuje žádné konkrétní značky, každý si tedy může vymyslet vlastní. Vzhled XML souborů lze definovat pomocí XSL a CSS. XML se dnes používá především pro snadnou výměnu informací (např. výměnu faktur) a komunikaci nezávislou na konkrétní aplikaci či platformě.

Metody nahrazování fontů

Slouží pro případy, kdy chceme mít na webu nějaký text (např. nadpis), který je nestandardním fontem, ale nechceme nadpis udělat obrázkem. Použijeme tedy některou z metod nahrazování fontů a text nadpisu pak bude editovatelný. Mezi tyto metody patří např. sIFR a Cufon.

Webový hosting

Jedná se o službu, kdy vám hostingová společnost pronajme část prostoru na svém serveru. Hosting potřebujete k tomu, abyste mohli svoje webové stránky vystavit na internetu.

Copywriting

Je to psaní zajímavých, úspěšných a cílených textů. Na webových stránkách je to psaní textu, který zaujme cílovou skupinu návštěvníků, případně přiměje čtenáře k akci - např. k nákupu produktu. Také je to text, který vhodným způsobem obsahuje důležitá klíčová slova a pomáhá tak webu k lepšímu nalezení ve vyhledávačích. A samozřejmě je to text, který neobsahuje pravopisné chyby.

Google Analytics

Google Analytics je bezplatná služba od společnosti Google, která vám umožní získat spoustu důležitých informací o provozu na vašem webu - např. počet návštěvníků, odkud přišli, zda provedli nákup atp. Můžete tak hodnotit úspěšnost vašich webových stránek a efektivitu marketingu. Stačí se zaregistrovat na této adrese: http://www.google.com/analytics.

Kontakty

Kontaktní formulář